ข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือ พร้อมผักต้มและผักชุบไข่ทอด ไม่รวมปลาทู

หน่วยบริโภค 1 จาน (ประมาณ 430 กรัม)

 

Serving size 1 serving (~430 g)
       
Energy   965 Kcal
from fat 236 Kcal
Total Fat   26.22 40%
Saturated 15.26 76%
Trans 0.00  
Mono unsat 3.30  
Poly unsat 1.47  
Unspec 6.18  
Cholesterol   241.50 81%
Protein   29.77 60%
Total Carbos 152.60 51%
Dietary Fibre 24.52  
Starch 125.55  
Sugar 2.53 11%
Sodium   1050.11 44%
Potassium   360.45 10%
       
Minerals   Vitamins  
Calcium 22% Vitamin A 10%
Iodine 0% V B1 (Thiamin) 0%
Iron 38% V B2 (Riboflavin) 0%
Magnesium 0% V B3 (Niacin) 0%
Phosphorus 0% V B12 (Cobalamin) 0%
Zinc 0% Vitamin C 0%
    Vitamin E 0%